Vrátenie a výmena tovaru 

Niekedy sa môže stať, že vám výrobok nevyhovuje alebo sa pokazil. V takomto prípade vám veľmi radi pomôžeme. 

Postup pri vrátení tovaru: 

1. Pripravte si vytlačený a vyplnený formulár na Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.

2. Tovar ktorý sa pripravujete vrátiť uveďte do pôvodneho stavu v akom ste ho obdraži pre vrátenie celej sumy tovaru.

3. Tovar zabezpečte voči zničeniu pri preprave a priložte podpísané Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.

4. Tovar odošlite na adresu:

IWG Slovakia, s. r. o.

Dlhá 88

010 09 Žilina

Slovensko

V prípade odoslania tovaru si musí zákazník zabezpečiť vysokozdvižný vozík na vyloženie tovaru na vyššie uvedenej adrese v prípade, že nákladné auto nemá hydraulickú ruku.

 V prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne jednému konkrétnemu Kupujúcemu , Kupujúci nemá právo odstúpiť od Zmluvy. Jedná sa o výnimku z možnosti odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.